Akıllı Ulaşım Sistemleri

 
Termobil Araç Takip Sistemleri

ITS (Intelligent Transportation Systems) Akıllı Ulaşım Sistemleri; yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması amacıyla yeni teknolojiler ışığında, çoğunlukla trafikten alınan yol ve hava durumuna ait veriler ile trafiğin otomatik olarak yönetilmesi çalışmalarıdır.  ITS uygulamaları ile; mevcut yol kapasitesinin arttırılması, trafik kazalarının azaltılması, trafikte harcanan zamandan tasarruf edilmesi ve maddi kayıpların önüne geçilerek milli ekonomiye katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

  • Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları:
  • Trafik Kameraları
  • Yol Sensörleri
  • Trafik Yoğunluk Haritası
  • DMS(Değişken Mesaj Sistemi)
  • Mobil Bilgi Sistemi
  • Trafik Analiz Sistemi
  • Kural İhlal Tespit Sistemi
  • Trafik Yazılımları
  • Seyahat Süresi

Akıllı Durak Sistemi

Cihazlardan alınan coğrafi konum bilgileri GPRS üzerinden akıllı duraklara iletilerek, duraktaki tahmini bekleme süresi bekleyenlere bildirilir. Aynı sistem üzerinden şoför-merkez arası çift yönlü iletişim sağlanır. Güneş enerjisi ile çalışan akıllı durakta bekleyen bir yolcu, sistemdeki bir otobüsün, o durağa ne kadar uzaklıkta bulunduğunu, yaklaşık olarak ne kadar süre sonra durakta olacağını öğrenebilir.